Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas noteikumi

23. aprīlī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā veic meža inventarizācijas veicēju sertifikāciju un sertificēto personu darbības uzraudzību. Jaunā kārtība nosaka minimālās meža inventarizācijas veicējiem izvirzāmās izglītības prasības, sertifikāta izsniegšanas un apturēšanas uz laiku vai atcelšanas kārtību.

Nosakot meža inventarizācijas veicēju izglītības prasības, paredzēts, ka pieteikties sertifikācijas pārbaudei varēs personas, kuras ieguvušas vismaz akadēmiskā bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību mežsaimniecībā un papildus sekmīgi apguvušas sertificēšanas organizācijas organizētus mācību kursus. Kārtība paredz, ka obligātā augstākās izglītības prasība stāsies spēkā no 2018. gada 1. jūlija. Līdz 2018. gada 30. jūnijam persona varēs pretendēt uz sertifikāta iegūšanu, ja tai būs augstākā vai vidējā profesionālā izglītība jebkādā jomā un tā būs sekmīgi nokārtojusi noteiktus apmācību kursus. Pārejas perioda noteikšana dos iespēju personām, kurām nav iegūta augstākā izglītība, iegūt 2. līmeņa augstāko mežsaimniecisko izglītību.

Tāpat paredzēta vienkāršota sertifikācijas kārtība praksē aktīvi un kvalitatīvi strādājošiem meža inventarizācijas veicējiem. Plānots, ka sertificēšanas organizācijas rīkotos mācību kursus pirms pieteikšanās sertifikācijas pārbaudei nebūs jāapmeklē tiem meža inventarizācijas veicējiem, kuri līdz 2014. gada 31. decembrim būs reģistrējušies Valsts meža dienestā un pēdējā kalendārā gada laikā būs veikuši inventarizāciju vismaz 100 hektāru platībā.

Lasīt vairāk.