Mūsu pirmā jaunās valdes un padomes sēde

Ceturtdien, 21.martā, Zemkopības ministrijā notika mūsu jaunās valdes un padomes sēde, kur tika ievēlēti valdes priekšsēdētāja Jura Lazdiņa vietnieki, diskutēts par aktualitātēm lauksaimniecībā, kā arī klātesošie informēti par notiekošo Zemes fondā un bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Viens no svarīgākajiem sēdes jautājumiem bija valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana. Vietnieku amatam tika izvirzīti 3 kandidāti- Maira Dzelzkalēja (lauku attīstība), Juris Cīrulis (lopkopība) un Mareks Bērziņš (augkopība). M. Bērziņš savu kandidatūru atcēla un vietnieku amatā tika ievēlēti M. Dzelzkalēja un J.Cīrulis, kuri bija priekšsēdētāja izvirzīti.

Sēdes laikā par aktualitātēm Zemes fondā padomes locekļus informēja Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. A.Ozols izklāstīja ideju- papildināt likumprojektu „Zemes pārvaldības likums” ar jaunu nodaļu par darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi un meža īpašumiem. Šī norma noteiktu kādiem kritērijiem ir jāatbilst, lai varētu iegādāties lauksaimniecības zemi. Kopīgi apspriedām šādus kritērijus- ir jābūt lauksaimnieciskajai izglītībai vai prasmēm, personai jābūt dzīvojušai Latvijā pēdējos 3 gadus. Pārrunājām arī to, ka pirmpirkuma tiesības uz LIZ ir jādod radiniekiem, pēc tam ilglaicīgajiem nomniekiem, kaimiņiem, vai citiem lauksaimniekiem, kas saimnieko 20 km rādiusā ap pārdodamo zemi.
Padomes locekļi izteica savus komentārus un priekšlikumus, kurus A.Ozols apņēmās ņemt vērā. Diskusija palika atvērta un Meža departamenta direktors gaidīs konkrētākus ZSA priekšlikumus.

Spraiga un aizraujoša diskusija izvērtās ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes priekšsēdētāju Gustavu Norkārkli, kurš informēja gan par bioloģisko lauksaimniecību Latvijā, gan nākotnes plāniem. G.Norkārklis atzina, ka šobrīd bioloģiski Latvijā tiek apstrādāti 195 000 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) – 3500 saimniecībās, no kurām visvairāk atrodas Vidzemē. LBLA pārstāvis atklāja nākotnes plānus, kas paredz bioloģiskās lauksaimniecības saimniecības nedalīšanu, respektīvi, saimniecībai būs jāatrodas vienuviet. Svarīgs jautājums ir apmācības, tādēļ, uzsākot bioloģisko lauksaimniecību, jaunajiem saimniekiem tiks piemērotas mācības un esošajiem lauksaimniekiem ikgadēji semināri. Aktuāls jautājums ir bioloģiskās pārtikas produkta pārstrāde, jo Latvijā ir neliels skaits pārstrādes uzņēmumu, kas atsevišķi pārstrādā bioloģiskos produktus. Šobrīd 100% bioloģiskās pārtikas preces var iegādāties Latvijas reģionu tirdziņos un īpašajos Bio un Eko veikalos visā Latvijā.