Neatbalstām miljarda piešķiršanu jaunattīstības valstu zemniekiem

Biedrība „Zemnieku saeima” (ZSA) kategoriski neatbalsta Eiropas Savienības lauksaimniecības budžeta pārdali jaunattīstības valstu zemniekiem.

Paredzams, ka ierosinājumu 2009. gadā izmaksāt miljardu Eiro jaunattīstības valstu zemniekiem oficiāli akceptēs Eiropas Komisija (EK), un tas tiks nodots savienības dalībvalstu ministriem un Eiropas Parlamentam, kas par to balsos ar balsu vairākumu. Atbalsts iecerēts četrās jomās – lai palielinātu mākslīgā mēslojuma un sēklas pieejamību, uzlabotu lauksaimnieciskās ražošanas iespējas, nodrošinātu pārtikas atbalstu un palīdzētu zemniekiem veikt pasākumus ražas palielināšanai.

ZSA direktore Rita Sīle skaidro: „Šāds lēmums skaidrojams ar vairāku ES dienvidvalstu centieniem mazināt migrāciju no Āfrikas. Lai saglābtu trūkumcietēju problēmas ar miljarda piešķiršanu gan būs krietni par maz. Taču līdzekļu pārdale no Eiropas Savienības lauksaimniecības budžeta kropļos ES iekšējo tirgu. Patlaban pasaules tirgū trūkst sēklu un minerālmēslu. Jau šobrīd mēs, Latvijas un citu mazo valstu lauksaimnieki, rindā pēc tiem esam teju pēdējie, pērkam to, kas citām valstīm paliek pāri. Jo lielie pircēji iet pirmie. Ja iedos tādu naudu Āfrikas valstīm, tad pastāv bažas, ka mēs paliksim pavisam bešā. Šādi, glābjot jaunattīstības valstis, ES var pielikt punktu mazās Latvijas lauksaimnieciskajai ražošanai vispār.

Atgādinām, atbalsta maksājumi Latvijas lauksaimniekiem ir vidēji trīs reizes mazāki, kā vidēji ES. Tas nopietni ietekmē mūsu lauksaimniecības produkcijas konkurētspēju. Jaunatīstības valstu izaugsmes veicināšana ir atbalstāma, taču ne uz Eiropas Savienības jauno dalībvalstu un Latvijas zemnieku rēķina.”

„Miljarda iedalīšana no ES budžeta nerisinās ne jaunatīstības valstu iedzīvotāju pārtikas trūkuma problēmas, ne mazinās imigrācijas problēmas Eiropas Savienībā, tā tikai vēl vairāk kropļos Eiropas Savienības tirgu. Mēs šajā gadījumā būsim zaudētāji. Šis nav pārdomāts lēmums, un tas kategoriski nav atbalstāms,” tā ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

ZSA priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja norāda: „Eiropas Savienības valstu starpā mēs paši esam kā jaunattīstības valsts, taču vecās dalībvalstis to ignorē. Vispirms būtu jāatrisina problēmas pašu mājās, tad jāiet labot citu vainas. Pie tam, ja grib stimulēt jaunattīstības valstu izaugsmi, tas būtu jādara, paralēli nodrošinot vienlīdzību ES valstu starpā. Naudai būtu jānāk no ES veco dalībvalstu biezā gala – lielāko atbalsta maksājumu saņēmēju rēķina.”

Rita Sīle uzsver: „Latvijas lauksaimnieki ir nikni par šādu Eiropas Komisijas priekšlikumu. Daudzi svarīgi lēmumi, piemēram, atbalsta maksājumu izlīdzināšana visām valstīm, veco dalībvalstu lobēšanas rezultātā tiek atlikti, novilcināti. Taču nu jautājumu, kas galīgi nav pieņemams, ir plānots nobalsot apbrīnojamā steigā, un ieviest pat ar atpakaļejošu datumu. Pie tam, šāda būtiska, budžetu ietekmējoša jautājuma gadījumā, lēmums būtu jāpieņem visām valstīm vienprātīgi, nevis ar balsu vairākumu, nomācot un apklusinot mazās valstis. Nedrīkst ļaut Latvijas ražotājus tā vazāt aiz deguna. Tādēļ mēs sagaidām ļoti aktīvu pozīciju no tām Latvijas ministrijām, kas cīnīsies par šī jautājuma risināšanu.”