Nedēļas citāts par Zemkopības ministrijas darbu

Pāris nedēļas atpakaļ secinājām, ka Zemkopības ministrija nosūtījusi uz Valsts sekretāru sanāksmi Zemkopības ministrijas aktualizēto darbības stratēģiju no 2007. – 2009.gadam.

Jāatzīmē, brīdī, kad dokumentu pamanījām un pieteicāmies atzinuma sniegšanai par to, tas jau tika virzīts tālākai apstiprināšanai bez jebkādas apspriešanas lauksaimnieku organizācijās.

Turpmākā tekstā divi citāti no Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas.

– misija skaidro Zemkopības ministrijas darbības ievirzi un nekādā mērā neietver ražošanas attīstību;

– būtu patiess prieks, ja praksē savukārt varētu just Zemkopības ministrijas definēto vērtību ieviešanu.

Misija
Zemkopības ministrijas misija (virsmērķis) ir rūpēties par drošu pārtiku iedzīvotājiem, sekmēt laukos dzīvojošo cilvēku labklājību un nodrošināt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai.

Vērtības
Mūsu pamatvērtība ir cilvēki – mūsu nozarē strādājošie un sabiedrība kopumā. Mēs – ministrija un mūsu iestādes – strādājam radošā un tradīcijām bagātā komandā, esam uz rezultātu orientēti profesionāļi, kas atbild par saviem lēmumiem un ir atvērti dialogam, veidojot sadarbību ar visiem nozares attīstībā ieinteresētajiem.