Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus

Graudaugu sējumos, kuros savairojušās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības stadijā, bet ne ātrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, drīkst lietot vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdus, kuri satur darbīgo vielu glifosāts.

Šāds nosacījums ir spēkā tāpēc, ka graudu pilngatavības stadijā vārpa ir dzeltena, bez hlorofila, graudi ir cieti un fizioloģiski gatavi, vairs nenotiek barības vielu pārvietošanās no lapām uz graudiem. Šajā stadijā pēc augu aizsardzības līdzekļa lietošanas tā atliekas būs uz grauda virsmas, kā tiešs smidzinājuma pārklājums, bet nenonāks pašā graudā. Apsmidzinot graudaugus ātrāk par šo pilngatavības stadiju, glifosāts nonāk graudā un būtiski palielinās atlieku daudzums, jo vēl turpinās barības vielu pārvietošanās no auga zaļajām daļām uz graudu. Maldīga ir doma, ka glifosāta lietošana pāatrina graudu nobriešanu. Tieši otrādi, tā lietošana pārtrauc graudu briešanu, graudi sažūst, tādējādi samazinās raža.

Rapša sējumos glifosātu saturošu herbicīdu atļauts lietot, ja sēklu mitrums ir mazāks par 30% un kad notiek dabiska rapša sēklu nogatavošanās, kas ir vismaz 14 dienas pirms ražas novākšanas.

Atgādinām, ka glifosātu saturošu herbicīdu tāpat kā jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli var lietot tikai precīzi un uzmanīgi ievērojot norādes tā marķējumā un instrukcijā, t.i., precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai.

Nepareiza augu aizsardzības līdzekļu lietošana negatīvi ietekmē cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, kā arī rada tiešus zaudējumus lauksaimniekiem, jo tas ir pārkāpums. Ja raža ir kvalitatīva un prasībām atbilstoša, to var pārdot par labāko cenu pārtikas ražošanai.

Avots: VAAD