Nepieciešama modernizācijas pasākuma neizmantotā finansējuma pārdale

Zemnieku saeima atbalsta Zemkopības ministrijas ierosinājumu par līdzekļu pārdali Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” un aicina paredzēt neizmantoto līdzekļu pārdali starp reģioniem. Līdz ar to būtu iespēja finansēt visus administratīvos atlases kritērijus un sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumus izpildījušos 2007.gada septembra kārtā pieteiktos lauksaimnieku projektus.

Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Valters Bruss: „Tā ir elementāra loģika – neizmantot modernizācijai paredzētos līdzekļus brīdī, kad mūsu lauksaimniecības nozarei jāpanāk pārējās ES valstis, būtu tuvredzīgi.”

Atgādinām, ka Latvijā nepieciešams strauji attīstīt lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas efektivitāti, lai panāktu pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu ražošanas līmeni un veicinātu konkurētspējīgu un mūsdienīgu ražošanu lauku uzņēmumos.

Ja atbalstu nesaņēmušo projektu realizācija tiktu atlikta uz vēlāku laiku, augošās inflācijas dēļ paredzams projektu realizācijas izmaksu sadārdzinājums. Tas neatbilst līdzekļu ekonomiska izlietojuma principam.

Valters Bruss: „Šobrīd arī jūtamies vīlušies Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvju nespējā paskatīties tālāk par savu slieksni un pieņemt atbildīgus lēmumus, kas vajadzīgi visai nozarei. Tā vietā, lai rūpētos par lauksaimniecības kopējo problēmu risināšanu, liekas, ka daļa nespēj paskatīties tālāk par savām šaurajām personīgajām interesēm. Tādēļ efektīva lēmumu pieņemšana LOSP ir apgrūtināta.”

No Lauku attīstības programmas atbalsta pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” tiek finansēti tehnikas pirkumi un būvniecība, un saskaņā ar nolikumu līdzekļi tiek sadalīti pēc reģionālā principa. Taču šis princips neatbilst lauksaimniecības uzņēmējdarbības intensitātei dažādos Latvijas reģionos. Līdz ar to Lielrīgas, Zemgales un Ziemeļkurzemes reģionos naudas visu projektu finansēšanai nav pieticis, taču citur ir ievērojams atlikums. Kopumā, pat atbalstot visus Latvijā iesniegtos projektus, finansējums paliktu pāri.

Biedrība „Zemnieku saeima” apvieno 736 saimniecības no visas Latvijas, pārsvarā ģimenes uzņēmumus, kas darbojas visās lauksaimniecības nozarēs.