Nepieciešams tālredzīgi stiprināt piena ražošanas nozari

Latvijā, tāpat kā kaimiņvalstīs, ievērojami kritušās piena iepirkuma cenas, un daudzi Latvijas lopkopēji šobrīd pauž lielu satraukumu par savu saimniecību nākotni.

Tas nozīmē, ka vairums lopkopības uzņēmumu, it īpaši nelielās ģimenes saimniecības, nav pietiekami stipri un gatavi tirgus svārstībām. Tādēļ Zemnieku saeima aicina Zemkopības ministriju veikt tālredzīgus pasākumus, lai stiprinātu Latvijas piena ražošanas nozari.

Zemnieku saeima aicina veicināt lauksaimnieku kooperāciju un stimulēt ražotāju īpašumā esošu pārstrādes uzņēmumu rašanos un attīstību, kas pašiem lauksaimniekiem ļautu ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tādējādi varētu mazināt lopkopības saimniecību neveselīgo atkarību no jēlpiena iepirkuma cenu svārstībām.

Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Valters Bruss: „Piena cenu nav iespējams regulēt ar administratīviem instrumentiem. Vairāk no svara, kādi ir valstī īstenotie ilgtermiņa pasākumi, lai nozari stabilizētu. Tādēļ jāveicina gan kooperācija, gan pārstrādes uzņēmumu nonākšana ražotāju īpašumā, pie tam tādā apmērā, kas spētu kaut ko ietekmēt tirgū. Jāpiebilst, ka lopkopējiem šobrīd ļoti nepieciešams just nozares vadības izpratni un morālo atbalstu.”

Biedrība arī aicina zemniekus stāties lauksaimniecības kooperatīvos. Zemnieku saeimas valdes loceklis, lopkopējs Uldis Krievārs: „Jo vairāk lauksaimnieku ir kooperatīvos, jo tas ir lielāks spēks. Katra saimniecība atsevišķi neko daudz panākt nevar.”

Organizācija izsaka cerību, ka šī piena iepirkuma cenu samazinājuma rezultātā arī Latvijas patērētāji tirdzniecības uzņēmumos varēs nopirkt lētākus produktus.