Nesakārtota regulējuma dēļ tiek diskriminētas zemnieku saimniecības

Patlaban nesakārtota regulējuma dēļ tiek diskriminēta viena no saimniekošanas formām – zemnieku saimniecība, biznesa portālam “Nozare.lv” norādīja biedrības Zemnieku saeima (ZSA) valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

“Darbības, kad zemnieku saimniecība, kas ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja, pārskaita naudas līdzekļus no zemnieku saimniecības konta uz īpašnieka privāto kontu, pēc Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojuma tiek uzskatītas kā juridiskas personas maksātāja izmaksa fiziskai personai – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājai. Līdz ar to izriet, ka šai summai tiek piemērota papildus 25% nodokļa likme, kas realitātē zemnieku saimniecību īpašniekiem nozīmē divkāršu nodokļu slogu,” sacīja Laziņš.

ZSA vadītājs akcentēja, ka zemnieku saimniecība ir specifiska uzņēmējdarbības forma, kur tās īpašnieks par uzņemtajām saistībām atbild ar visu savu mantu.

“Pēc būtības starp zemnieku un zemnieku saimniecību liekama vienādības zīme, jo manta ir kopēja, tāpēc īpašniekam izmaksāto summu nav pareizi aplikt ar vēl papildus nodokli. Pret šādu nodokļu slogu asi iebilst lauksaimnieki. Vienotu uzņēmējdarbības formu regulējumu un piemērošanu ZSA jau pārrunājusi ar Tieslietu ministriju, un plānots, ka zemnieku saimniecību iekļaušana Komercreģistrā varētu notikt ar 2013.gadu,” norādīja Lazdiņš.

Patlaban ZSA veic pārrunas ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī pārrunās problēmu ar politiskajām partijām, lai tuvākajā laikā tomēr izdotos rast pieņemamu situācijas risinājumu, norādīja ZSA vadītājs.

ZSA dibināta 1999.gadā un apvieno 889 zemnieku saimniecību un uzņēmumu, kas apsaimnieko 422 348 hektārus zemes, saražojot aptuveni 46% no Latvijā izaudzēto graudu apjoma un nodarbina tuvu pie 4 tūkst. cilvēkus. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm.