No 2014. gada janvāra lauksaimnieki visus LAD maksājumus saņems eiro, zemniekiem papildus informācija LAD nebūs jāsniedz

Lauku atbalsta dienesta (LAD) maksājumi atbalsta saņēmējiem līdz eiro ieviešanas dienai (līdz 2014. gada 1. janvārim) tiks veikti latos LAD klientu banku kontos un atbalstu izmaksa 2013. gada decembrī tiks veikta saskaņā ar plānotajiem maksājumu termiņiem.

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, visi maksājumi tiks veikti tikai eiro atbilstoši eiro ieviešanas kārtības likumam. Eiro ieviešanas dienā Lauku atbalsta dienesta klientu bankas kontos atlikušo naudas līdzekļu konvertēšana notiks automātiski. Lauksaimniekiem nekāda papildus informācija par bankas kontiem Lauku atbalsta dienestā nav iesniedz. Veicot Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu pielāgošanu eiro ieviešanai, maksājumu veikšana atbalsta saņēmējiem eiro tiks atsākta 2014. gada janvāra vidū,” skaidro zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Zemkopības ministrija vērš uzmanību, ka ZM iestāžu maksas pakalpojumu cenas un ministrijas kompetencē esošo valsts nodevu likmes no latiem uz eiro tiek mainītas atbilstoši ES Padomes noteiktajam valūtas maiņas kursam un matemātiskās noapaļošanas principiem. Eiro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā (pirmajās divās nedēļās pēc eiro ieviešanas) skaidras naudas maksājumiem latos maksas pakalpojumu cenas un valsts nodevas likmes tiks saglabātas tādā apmērā, kāds ir spēkā šobrīd (vai – kāds būs spēkā līdz 2013. gada 31.decembrim). Zemkopības ministrija  aicina lauksaimniekus ērtības labad veikt bezskaidras naudas norēķinus.

AVOTS: ZM