No 28.marta lauksaimniecības produktu ražotājiem pieejamas jaunas valsts atbalsta iespējas

No 28.marta jaunas valsts atbalsta iespējas pieejamas lauksaimniecības produktu ražotājiem – turpmāk arī lauksaimnieki varēs saņemt aizdevumus līdz 2 miljoniem latu investīciju vajadzībām Hipotēku bankas MVU izaugsmes programmas ietvaros.

Iekļaujot programmā lauksaimniecības produktu primāro ražošanu kā atbalstāmo nozari, tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks. Gan lauksaimniecības produktu ražotājiem, gan lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejams finansējums tehnikas un iekārtu iegādei, ēku remontam, kā arī būvniencībai ražošanas vajadzībām.

Jaunās iespējas paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai.

Izmaiņas programmā paredz paplašinātas iespējas arī pakalpojumu nozares uzņēmumiem – tagad aizdevumi līdz 30 tūkstošiem latu būs pieejami arī pakalpojumu nozares uzņēmējiem, kuri atbilst „mazā” uzņēmuma statusam (līdz 49 darbiniekiem, gada apgrozījums un bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus eiro). Līdz šim programmas ietvaros aizdevumus pakalpojumu nozarē varēja saņemt „mikro” uzņēmumi (līdz 9 darbiniekiem, gada apgrozījums un bilances kopsummas nepārsniedz 2 miljonus eiro).

Hipotēku bankas MVU izaugsmes aizdevumu programma sākta 2010. gadā. Plānotais programmas kopējais apjoms ir 70 milj. latu, šobrīd atbalstu saņēmuši 450 projekti. Gandrīz puse no atbalsta saņēmējiem ir apstrādes rūpniecības uzņēmumi, to vidū populārākās nozares ir kokapstāde (20,1%), pārtikas un dzērnienu ražošana (9,2%) un mežsaimniecība (8,7%), katrs sestais atbalsta saņēmējs ir tirdzniecības uzņēmums. Programmas īstenošanai piesaistīti Eiropas Investīcijas bankas līdzekļi, kā arī Eiropas Investīciju fonda garantijas.

Hipotēku bankas prioritāte ir atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un ekonomiskās aktivitātes veicināšana visos Latvijas reģionos. Hipotēku banka piedāvā kreditēšanas valsts atbalsta mērķprogrammas dažādām uzņēmēju vajadzībām: aizdevumus investīcijām uzņēmējdarbībā, aizdevumus apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, kā arī aizdevumus biznesa uzsākšanai.