Nosaka papildus valsts atbalstu cūkkopības nozarē

21. maijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā, kas paredz palielināt atbalstu ciltsdarba funkcijām, tostarp cūkkopības nozarē, 3 039 520 latu apmērā.

Papildu atbalsts nodrošinās vaislas sivēnmāšu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un produktivitātes datu izvērtēšanu, kā arī ļaus saglabāt augstvērtīgus dzīvniekus ganāmpulku ciltskodolos un mazināt ar to saistītos zaudējumus. Atbalsts paredzēts, lai nodrošinātu ģenētiski augstvērtīgu dzīvnieku saglabāšanu un to skaita pieaugumu pārraudzības ganāmpulkos, kā arī mazinātu finansiālo ietekmi uz cūkaudzētāju saimniecību ekonomiku.

Savukārt, lai veicinātu ciltsdarbu kazkopības nozarē un vairotu ciltsgrāmatā ierakstāmo dzīvnieku skaitu, tiek precizēts papildu valsts tiešā atbalsta apmērs. Atbalstu 2013. gadā izmaksās, nepārsniedzot kazkopības nozarei piešķirto finansējumu.

Plānots, ka papildu valsts tiešais maksājums ļaus saglabāt ražošanas apjomu un nodrošinās augstvērtīgu dzīvnieku saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā.

Izmaiņas MK 2012. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 64 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par izmaiņām noteikumos pieejamaMK mājas lapā.

Avots: Zemkopības ministrija