Noskaidroti Latvijas jauno lauksaimnieku balvas “Senču aicinājums” ieguvēji

Sestdien, 15. janvārī, Latvijas lauksaimnieku balles jauno lauksaimnieku apbalvošanas ceremonijā zemnieki no visas Latvijas cēlās kājās, lai ar sirsnīgiem un skaļiem aplausiem sveiktu 29 jaunos lauksaimniekus – Latvijas lauksaimniecības nākotni: mērķtiecīgus, neatlaidīgus un radošus jauniešus, kas savu nākotni saista ar saimniekošanu laukos.

Konkursa „Senču aicinājums“ galvenās balvas „Par radošu, atbildīgu, pilnvērtīgu dzīvi un ražošanu laukos“ ieguvēji – Inga un Zigmunds Kalniņi, z/s „Prāvāji“ un IK „Ķirši –1“ īpašnieki no Aizputes novada. Kalniņu ģimene no konkursa iniciatores Sandras Kalnietes saņēma, tēlnieka Paula Jaunzema darināto dzirnakmeni kā simbolisku apliecinājumu pamatīgumam un zemes mīlestībai un 3 dienu pilnībā apmaksātu braucienu uz kādu no Eiropas vadošajām lauksaimniecībai veltītājām izstādēm / gadatirgiem / pasākumiem.

Par Kalniņu ģimeni, piesakot viņus konkursam, draugi Kristīne un Guntis Kalniņi saka: „Jau labu laiku ar vīru esam runājuši par to, ka varam apbrīnot savus draugus Ingu un Zigmundu, kuri daudzus gadus nodarbojas ar lauksaimniecību un ir entuziasma un neatlaidības, un pacietības pilni, darot šo, pēc mūsu domām, smago, bet mūsu zemei tik ļoti svētīgo darbu. Pēc LLU absolvēšanas abi atgriezās Ingas tēva dzimtajā pusē Kazdangā un turpināja izmantot iegūtās zināšanas agronomijas fakultātes dārzkopības specialitātē. Viņu pārziņā ir augkopības nozare, dārzenķopības nozare un karpu dīķi. Pa šiem gadiem ir arī izmēģināta lopkopība, bet tomēr ar laiku mūsu draugi saprata, ka paliks pie lauksaimniecības nozares. Abu ģimenē aug trīs bērni – Līva, Niks un Sanija. Abi atrod arī laiku bērnu izglītošanai, izvadājot viņus ne vien uz skolu, bet arī dažādiem pulciņiem, kā arī paši apmeklē dažādus izglītojošus kursus. Inga prot pārsteigt draugus ar pašdarinātām kaklarotām, apsveikuma kartītēm un dažādām citām lietām. Ikdienas gaitas viņi abi veic kopā ar lielu optimismu un dzīvesprieku, ne par ko nesūdzoties, tikai strādājot un domājot par bērnu nākotni un saimniecības attīstību.”

Kopumā jaunajiem lauksaimnieki saņēma septiņās balvas dažādās nominācijās:

Hipotēku bankas balvu „Par profesionālu saimniekošanu un neatlaidīgu attīstību“ saņēma Toms Knope Z/s z/s Rudeņi, Jelgavas novads.

Hipolīzinga balvu „par prasmīgu un tālredzīgu saimniekošanu” – Jānis Jēgers, z/s Lejas Zosēni, Gulbenes.

Latvijas lauksaimnieku kooperāciju asociācijas balvu „Par neatlaidību un stabilitāti“ – Jānis Siliņš, z/s Lejas ruķi, Strenču novads.

Latvijas Jauno Zemnieku kluba balvu „Par uzņēmību, degsmi un sparu, mērķtiecīgi darbojoties savā jomā un attīstot Latvijas lauksaimniecību“ – Juris Razživins, z/s Jaunlejnieki, Jelgavas novads.

Lauku atbalsta dienesta balvu „Par izdomu un atraktivitāti“ – Raitis Ungurs, z/s Atpūtas, Kokneses novads.

Zemnieku Saeimas balvu „Cilvēks lauksaimiecības sabiedrībai“ – Didzis Neimanis, z/s Dālderi, Alojas novads.

Konkursa veicināšanas balva visiem dalībniekiem – jaunajiem lauksaimniekiem būs dalība Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās divu dienu garumā.

Balles ietvaros jau otro gadu Zemnieku saeima pateicās arī labākajiem valsts pārvaldes darbiniekiem par veiksmīgo un produktīvo sadarbību 2010. gadā. Kopumā 2010. gada atsaucīgākā ierēdņa titulam Zemnieku Saeimas biedri bija izvirzījuši 20 ierēdņus no Lauku Atbalsta Dienesta, Valsts Ieņēmumu dienesta un Valsta Augu aizsardzības dienesta reģionālajām pārvaldēm un nodaļām, tomēr visvairāk pateicību izskanēja trijiem valsts pārvaldes darbiniekiem. 2010. gada atsaucīgākā ierēdņa titulu ieguva:

Terēzija Pabērza, VAAD Rīgas reģionālās nodaļa. Lauksaimnieki izvirzot Terēziju atsaucīgākā ierēdņa amatam uzsvēra atsaucību: „Varam zvanīt kaut nakts laikā, kvalitatīvu konsultāciju saņemsim.”

Lita Kalniņa, VID Ventspils. „Pārsteidz viņu pacietība un atsaucība skaidrojot man neskaidrības grāmatvedības kārtošanā”, tā zemnieki stāsta izvirzot savu valsts pārvaldes darbinieku atsaucīgākā ierēdņa titulam.

Edgars Podnieks, LAD, Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvalde. „Edgaram ir iedzimta cilvēkmīlestība, profesionāls un zinošs, neliedz sarunāties vienkārši lauku cilvēkiem saprotamā valodā un normālā tonī”, sirsnīgus vārdus par Edgaru nežēlo zemnieki.

Sveicot valsts pārvaldes darbiniekus, Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, atskatoties pagātnē pat līdz 14. gadsimtam uzsvēra, ka izteiktam vārdam ir milzīgs spēks, tas spēj gan postīt, gan nest mieru starp cilvēkiem. Un sadarbībā ar valsts pārvaldi, lauksaimnieki vārdu izmanto, gan risinot birokrātiskā sloga sarežģījumus, gan kā pateicību par sadzirdēšanu, ieklausīšanos un palīdzību, kārtojot dažādus papīru lietas.

Latvijas lauksaimnieku balles lieldraugi: SIA „Biolak Baltic”, SIA „Dotnuvos projektai”, SIA „Hipolīzings”, z/s „Vecsiljāņi”, SIA „Pakavs”, SIA „Agrimatco Latvia”, SIA „Saimnieks LV”, SIA „Augu aizsardzības serviss”, Kooperatīvs „Trikāta”, Kooperatīvs “Piena ceļš”.

Zemnieku saeima (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir vairāk kā 850 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir 3 nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.