Noticis biedrības „Zemnieku saeima” 10. kongress

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img47fe0dd9ee64f.jpg[/img]4.aprīlī, Bulduru Dārzkopības vidusskolā notika biedrības „Zemnieku saeima” 10.kongress, kurā 250 kongresa dalībnieki sprieda par lauksaimniecības un lauku attīstību.

Pieejamas arī ZSA kongresa bildes!

Kongresā no amata atkāpās biedrības līdzšinējais ilggadīgais priekšsēdētājs Valters Bruss un par biedrības jauno priekšsēdētāju tika ievēlēts Krimūnu pagasta lauksaimnieks [b]Juris Lazdiņš[/b].

Juris Lazdiņš par visbūtiskāko turpmāko biedrības darbības virzienu šobrīd uzskata birokrātijas sloga mazināšanu – šobrīd lauksaimniekus pārrauga un kontrolē 14 valsts institūcijas, un visu birokrātisko normu izpilde kā smaga nasta nospiež lauksaimnieku plecus.

Kongresā uzstājās Ministru prezidents Ivars Godmanis, kurš uzsvēra, ka lētās pārtikas laiks ir pagājis, un diez vai vairs atgriezīsies. Taču šobrīd produkcijas cenu kāpuma griesti, īpaši piena nozarē, ir sasniegti, un Latvijas pārstrādātāji nespēj savu produkciju par tādu cenu pārdot. I. Godmanis norādīja, ka tās valstis, kas spēj eksportēt pārtiku, nākotnē būs īpaši izdevīgā situācijā, taču izteica bažas, ka, turot augstas produktu cenas, Latvijas uzņēmumi var zaudēt savas iespējas, un sliktākais, kas var notikt – viņiem savu produkciju nebūs kur likt. Viņš arī izteica minējumus, ka pārtiku cenu kāpums Latvijā saistīts ar tirgotāju uzcenojumiem. Kā iespējamos risinājumus Ministru prezidents minēja intervencei paredzēto līdzekļu izmantošanu eksporta apdrošināšanai, un nākotnē – nodokļu atlaižu piemērošanu reinvestētajai peļņai. Ministru prezidents arī aicināja pārstrādātājus un ražotājus uz racionālu sadarbību.

Arī zemkopības ministram Mārtiņam Rozem lauksaimnieki uzdeva jautājumus par situāciju piena nozarē, un zemkopības ministrs norādīja, ka būs pieejami līdzekļi investīcijām, kas dos iespēju atbalstīt pārstrādes uzņēmumu izveidi produkcijas ražotājiem.

Satiksmes ministrijas valsts sekretāram Jānim Maršānam zemnieki pauda sašutumu par katastrofālo ceļu stāvokli laukos un problēmām Latvijas pasta darbībā.

Kongresā tika noslēgts vienošanās protokols starp biedrībām „Zemnieku saeima”, „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” un Zemkopības ministriju, kas nosaka turpmāko organizāciju pārstāvju iesaisti Zemkopības ministrijas lēmumu pieņemšanas struktūrās.

Pēc kongresa asām debatēm tika pieņemta rezolūcija, kurā Latvijas valdība aicināta:
1) atzīt, ka lopkopībā ir kritiska situācija, rast tai risinājumu, stimulējot vertikālo integrāciju nozarē, veikt atbilstošus grozījumus Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumā „Lauksamniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”, ietverot nosacījumu par obligātu piena ražotāju līdzdalību uzņēmumā;
2) nekavējoties izveidot starpinstitūciju darba grupu, lai diskutētu un rastu iespēju samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem un citiem uzņēmējiem;
3) pievērst uzmanību lauku ceļu katastrofālajam stāvoklim un rast risinājumu papildus finansējuma rašanai lauku ceļu remontam;
4) nodrošināt Latvijas pasta darbību lauku apvidos cilvēka cieņu nepazemojošā līmenī.
Rezolūcija tiks nosūtīta Ministru prezidentam Ivaram Godmanim, zemkopības ministram Mārtiņam Rozem un satiksmes ministram Aināram Šleseram.

Kopš dibināšanas 1999. gadā Zemnieku saeima stabili ieņēmusi vietu kā spēcīgākā tirgus orientēto lauksaimnieku nevalstiskā organizācija, kas pārstāv zemnieku intereses lēmumu pieņemšanas institūcijās, informē un izglīto lauksaimniekus. Organizācija apvieno 777 lielas un mazas zemnieku saimniecības visos Latvijas rajonos un visās lauksaimniecības jomās, vairumā gadījumu – ģimenes saimniecības. 39% Zemnieku saeimas biedru saimniecību ir no Vidzemes, 36% – no Zemgales, 20% – no Kurzemes un 5% – no Latgales.