Notiks konference par savvaļas dzīvnieku postījumiem lauku teritorijās

Biedrība „Zemnieku saeima” piektdien, 5. decembrī, rīko konferenci “Zemes apsaimniekotāju un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšanas veicināšana”.

„Zemnieku saeimas” direktore Rita Sīle stāsta: „Konferenci rīkojam problēmu aktualizēšanai un risinājumu meklēšanai saistībā ar meža zvēru radītajiem postījumiem lauku saimniecībās un mežsaimniecībā, kā arī dzīvnieku un putnu radīto zaudējumu kompensāciju kārtību. Ar iesaistītajām pusēm diskutēsim par problēmām un ierosinājumiem, kā mazināt savvaļas dzīvnieku postījumu apjomu, nenodarot kaitējumu videi un ievērojot gan Latvijas, gan ES normatīvo aktu prasības. Tā ir sen samilzusi un nerisināta problēma, un top aizvien svarīgāka.”

Lauksaimniecības normatīvo aktu eksperts Ingmārs Sniedze skaidro: „Pēdējā laikā vairojas zemnieku sūdzības par zaudējumiem, ko laukos nes mežacūku, bebru un stirnu postījumi. Bebru skaits Latvijā aug ģeometriskā progresijā, nodarot milzu postījumus ne tikai mežos, bet arī lauksaimniecībā. Pēc mežacūku apmeklējuma reizēm paliek vien nomīdīts un izrakņāts lauks. Savukārt mednieku kolektīvi bieži gan nespēj, gan negrib dzīvniekus apmedīt. Trūkst motivējošā mehānisma. Ievērojamus postījumus nodara arī dzērves, gulbji un zosis. Diemžēl lauku saimniecībām šie postījumi nereti izmaksā ļoti dārgi.”

Konferencē piedalīsies pārstāvji no lauksaimnieku, mežsaimnieku, mednieku un vides aizsardzības organizācijām, kā arī atbildīgās valsts pārvaldes institūciju amatpersonas. Tiks pārrunātas vides likumdošanas prasības, meža dzīvnieku skaita dinamika un postījumu gadījumu uzskaite, nemedījamo dzīvnieku postījumu apmēri un pieprasīto kompensāciju apjoms, kā arī veidi, kā zemes apsaimniekotājus informēt par situācijas risinājumiem un normatīvo aktu prasībām. Tiks gatavoti ierosinājumi regulējošo normatīvo aktu un nosacījumu pilnveidošanai.

Konference notiek Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Zemes apsaimniekotāju un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšana” noslēgumā (piešķīruma summa Ls 5000). Projekta laikā biedrība „Zemnieku saeima” rīkoja informatīvos seminārus lauksaimniekiem dažādos Latvijas rajonos, uzklausot zemnieku sūdzības un priekšlikumus par savvaļas dzīvnieku postījumiem un informējot par normatīvo aktu nosacījumiem.

Konference notiks 2008.gada 5. decembrī Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāva zālē, sākums plkst. 10.00.