Notikusi ikgadējā Valsts augu aizsardzības dienesta organizētā tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām

Turpinot aizsākto tradīciju, Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) 11.02.2013 notika tikšanās ar lauksaimniecības, dāzrzeņkopības, laukaugu un biškopības nozares pārstāvjiem, lai pārrunātu 2012.gadā paveikto un 2013.gadā plānoto.  Pārrunātas nozares aktualitātes augu aizsardzības, sēklu kontroles, agroķīmijas un augu karantīnas jomās.

VAAD amatpersonas sniedza informāciju par dienesta kompetenci, sniegto pakalpojumu klāstu, konstatēto pārkāpumu būtību, starpinstitucionālo sadarbību valsts un Eiropas reģionālajā līmenī, kā arī atbildēja uz nevalstisko organizāciju pārstāvju uzdotajiem jautājumiem un uzklausīja priekšlikumus.
Sanāksmē piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Zemnieku saeimas, Lauksaimnieku apvienības, Stādu audzētāju biedrības, biedrības „Latvijas dārznieks”, Latvijas biškopības biedrības, Latvijas Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības, Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas pārstāvji un zemnieku saimniecības „Meistari” pārstāve.