NUTRINFLOW seminārs-diskusija: Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana

2018.gada 4.janvārī ZSA projekta Nutrinflow ietvaros organizēja semināru-diskusiju: “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana”. Pasākumā piedalījās ZSA eksperti un organizācijas biedri.

Zanda Melnalksne informēja par Nutrinflow projekta aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem. Maira Dzelzkalēja-Burmistre informēja par klimata un vides diktētiem apstākļiem un nosacījumiem. ZSA lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons iepazīstināja ar grozījumiem Meliorācijas likumā, kas paredz iekļaut likumā administratīvās atbildības nosacījumus un kompetenci sodu piemērošanā meliorācijas jomā. Savukārt par situāciju meliorāciju sistēmu ekspluatācija un uzturēšanā Kurzemes reģionā informēja Jānis Uzulēns, z/s Jokas.

Darba kārtība

bilde2

nutrinflow_interreg_ERAF.


Saistīti raksti