Oktobra beigās Lauku atbalsta dienests uzsāks ES platību maksājumu avansa izmaksu

Sākot ar oktobra beigām, tiks uzsākta pakāpeniska vienotā platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem līdz 50% apmērā, bet avansa maksājums lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA) – līdz 70% apmērā.

Savukārt novembrī tiks uzsākta avansa izmaksa bioloģiskās lauksaimniecības attīstības (BLA) atbalstam – līdz 70% apmērā.

VPM likme par 2013.gadu palielināsies aptuveni par 10% un būs ap 85 eiro par lauksaimniecības zemes hektāru, kas vēl tiks koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.

MLA likmes 2013.gadā būs nemainīgas – tādas kā līdz šim, attiecīgi par 1.kategoriju – 25 eiro/ha, par 2.kategoriju – 40 eiro/ha un par 3.kategoriju – 58 eiro/ha.

Avansa maksājumu izmaksa tiks veikta pakāpeniski un tikai tiem lauksaimniekiem, par kuru iesniegumiem ir pabeigtas maksājumu saņemšanas nosacījumu atbilstības pārbaudes. Priekšrocības būs tiem lauksaimniekiem, kuri, piesakoties maksājumiem, izmantojuši elektronisko pieteikšanās sistēmu, kas nozīmīgi paātrina un atvieglo administrēšanas procesu un ļauj arī pašiem lauksaimniekiem sekot iesnieguma izskatīšanas gaitai.

Avots: ZM