Paldies par vienotību un dalību akcijās!

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img469738850c1ab.jpg[/img]Paldies visiem, kas atrada iespēju piedalīties akcijās- 13.janvārī Vislatvijas sanāksmē, Valmieras akcijā, Vislatvijas akcijā un nu arī Rīgas pasākumā. Lauksaimnieki ir vienoti, un kopā mēs esam spēks! Paldies par spēju saglabāt vēsu galvu un konstruktīvo, vienoto rīcību. Paldies visiem brīnišķīgajiem koordinatoriem un sarunu vedējiem! Bez jums akcijas nebūtu izdevušās. Arī visiem tiem, kas procesā piedalījās ar lielo tehniku un vieglajiem transporta līdzekļiem, klusajiem atbalstītājiem, ēdinātājiem, pašvaldībām, policistiem, radio SWH, māsiņām, kas sūtija sviestmaizes, un visiem pārējiem.

Akciju rezultāti.

Atgādināšanai – ekonomiskās prasības bija sekojošas:

kredītu pamatsummas atlikšana uz gadu, nepasliktinot kredītlīgumu nosacījumus;
ES tiešo maksājumu izmaksa līdz 31. martam un nacionālo subsīdiju naudas nekavējoša izmaksa divu nedēļu laikā pēc subsīdiju nolikuma apstiprināšanas, kā arī 2,5% no valsts budžeta nodrošināšana atbalstam lauksaimniecībai;
atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un zemniekiem paredzēt valsts garantētu kredītlīniju apgrozāmajiem līdzekļiem, lai kooperatīvi var norēķināties ar produkcijas piegādātājiem un zemnieki sagatavoties pavasara ražošanas sezonai;
vertikāli integrētās ražošanas ķēdes izveides veicināšanai piešķirt kredīta garantijas valsts galvojuma veidā piena pārstrādes uzņēmuma izveidei, kurš piederētu tikai piena ražotājiem, tā nodrošinot produktu ražošanas un realizācijas vertikālās ķēdes izveidi, kas ir vitāli nepieciešams nozares tālākai veiksmīgai attīstībai un piena produktu pievienotās vērtības palielināšanai.

Ekonomiskās prasības, tās izskatot šīs dienas Ministru kabineta sēdē, sasniegtas daļēji:

1. pirmā prasība ir izpildīta daļēji – nav skaidrs, vai nepasliktinās kredītlīgumu nosacījumus. Par to vēl jāveic sarunas;
2. otrā prasība izpildīta daļēji. Līdzekļi papildus piešķirti, respektējam līdzekļu ierobežotību un to, ka tādēļ nav piešķirti visi 2,5%, jo pretējā gadījumā summas nāktos noņemt arī citām nozarēm, kas grūtībās. Toties nozarei papildus ir iegūti klāt 22 miljoni lati kredītu garantiju un papildus ciltsdarba maksājuma dēļ;
3. trešā prasība izpildīta;
4. konceptuāls lēmums ir.

Sīkāka informācija par to, kā kas tiks ieviests dzīvē, sekos turpmāk. Pēc mēneša izvērtēšanas MK sēde. Jebkurā gadījumā ekonomiskās krīzes apstākļos rezultātu var uzskatīt par apmierinošu.

Arī politiskā prasība ir izpildīta – arī ilggadīgais zemkopības ministrs Mārtiņš Roze ir atkāpies.

Šovakar svinam. Rīt sākam atkal strādāt.

Paldies visiem vēlreiz!