Palīglīdzeklis un darba burtnīca lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām

Materiāli nevalstisko organizāciju atbalstam, lai atvieglotu projektu sagatavošanas darbus Eiropas Sociālajam fondam.

Pēc daudzkārtīgiem aicinājumiem esam atjaunojuši divus dokumentus – „Palīglīdzeklis projektu pieteikumu sagatavošanai” un “Darba burtnīca projekta sagatavošanai”. Tie tapuši, lai palīdzētu nevalstiskajām organizācijām līdzekļu piesaistē no Eiropas Sociālā fonda 2007. – 2013.gadu finanšu plānošanas periodā.

Palīglīdzeklī projektu pieteikumu sagatavošanai ir praktiska informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem, savukārt darba burtnīcā iespējams trenēties projekta gatavošanā. Katru no dokumentiem ir iespējams izmantot atsevišķi, vai arī kopā kā savstarpēji papildinošus.

Sākotnējā materiāla izstrāde veikta 2006.gadā, projekta „Zināšanas, prasme un sadarbība – atslēga jauniem projektiem” (granta līguma Nr. VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1/ 0001/0138/38) ietvaros, kas tika veidots ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Tajā tika apkopota informācija par nevalstiskajām organizācijām pieejamiem atbalsta mehānismiem 2004.–2006.gados. Nu, ņemot vērā vairākkārtējus sākotnējā projektā iesaistīto organizāciju aicinājumus atjaunot informāciju, biedrība „Zemnieku saeima” ir veikusi sākotnēji izstrādātā materiāla pārstrādāšanu, atbilstoši 2007.–2013.gada plānošanas periodā paredzētajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm nevalstiskajām organizācijām, kurās var pretendēt lauksaimnieku organizācijas. Materiāla atjaunošana veikta ar Zemkopības ministrijas nacionālo subsīdiju 2008.gadam atbalstu.

Materiālā iekļauta noderīga informāciju no interneta resursiem www.esfondi.lv, www.raplm.gov.lv, www.lsif.lv, kā arī citiem informācijas avotiem.

Ceram, ka apkopotā informācija atvieglos zināšanu apguvi sekmīgai pieteikumu gatavošanai un projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaistīšanai.

Vēlam veiksmi!

Paligmateriali.doc

Darba_burtnica.doc