Panākta vienošanās ar Baltkrieviju

Pirmā aprīlī panākta Latvijas valsts vienošanās ar Baltkrieviju, kas paredz jauna cauruļvada izbūvi no Latvijas uz Baltkrieviju.

Cauruļvada izbūve nodrošinās stabilu un ilgstspējīgu Latvijas piena eksprotu nākotnē, mazinot vietējā piena tirgus cenu svārstības un atrisinot ieilgušās problēmas šajā lauksaimniecības nozarē. Atgādinām, ka šāds pasākums plānots kā labākais risinājums piena sektora sakārtošanai, jo panākt atbalsta maksājumu izlīdzināšanu ES dalībvalstu starpā vai izlīgumu starp ražotājiem un pārstrādi nav bijis iespējams.

😀