Paplašina komersantu loku, kuri varēs saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšana

Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai”, 18. jūnijā vadība apstiprināja. Noteikumi paplašina komersantu loku, kuri varēs saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Noteikumi precizēti, lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai, ja traktortehnika, piekabes un lauksaimniecībā izmantojamais tehnoloģiskais agregāts ir iegādāts par paša uzņēmēja naudu (ja uzņēmējs pats ir ņēmis aizņēmumu bankā). Savukārt, ja šī tehnika būs pirkta, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) līdzekļus, tad atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai nav paredzēts.

Tāpat atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai varēs saņemt lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, ja tiks iegādāts kravas pārvadāšanas transports.

Kredītprocentu daļēja dzēšana (līdztekus noteikumos jau minētajiem lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma kategorijai) turpmāk būs iespējama arī tiem lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmējiem, kuri ražo limonādes un sulas.

Grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Avots: ZM