Par divu piekabju vilkšanu lauksaimniecībā

Atgādinām, ka spēkā stājušies grozījumi Satiksmes noteikumos, kas atļauj 2 piekabju vilkšanu lauksaimniecībā. Par šo jautājumu jau bijušas ilgstošas un smagas diskusijas starp Satiksmes ministriju un lauksaimniekiem, taču beidzot tās vainagojušās panākumiem.

Traktortehnikai ar pilnu masu virs 4500 kg atļauts vilkt divas ar divasu vai trīsasu ar darba bremzēm aprīkotas piekabes, laika posmā no 1.maija līdz 1.oktobrim.

Ierobežojumi:

  • transportlīdzekļu sastāvam, kas sastāv no traktortehnikas un divām piekabēm garums nepārsniedz 18,75 m;
  • transportlīdzekļu sastāvam, kas sastāv no traktortehnikas un divām divasu vai trīsasu piekabēm faktiskā masa nepārsniedz 40 t.