Par erozijas mazināšanas un biloģiskās lauksaimniecības atbalstu

Ilgstošās lietavas nodarījušas daudz ļauna. No biedriem dzirdam bažas, ka nevarēs izpildīt Lauku attīstības programmas Agrovides pasākumu erozijas mazināšanas un biloģiskās lauksaimniecības saistības. Šodien iespējamie problemas risinājumi tika pārrunāti ar Zemkopības ministriju.

Erozijas atbalsta pasākumam līdzīgi kā 2007.gadā būs noteikts pieteikšanās termiņš un vēlāks precizēšanas termiņš. Patlaban paredzēti termiņi – 2. oktobris pieteikuma iesniegšanai un 20.oktobris precizēšanai. Tomēr ministrija solījās vērtēt, vai vēl kādus vienkāršojumus un atvieglojumus varēs šī gada pieteikšanās sezonai piemērot, jo jāņem vērā, ka joprojām ir rajoni, kuros ir tikai pāris dienas bijušas bez lietus. Ja laika apstākļi tādi saglabāsies arī turpmāk, papildus atvieglojumi tik tiešām būs nepieciešami.

Bioloģiskajām saimniecībām radušās problēmas atbalsta saņemšanai gan tirgus svārstību rezultātā, gan laika apstākļu dēļ. Saimnieki beidās, ka šogad būs grūtības nodrošināt Ministru kabineta noteikumos noteiktos minimālos ieņēmumus no atbalstam pieteiktā hektāra.

Šodien sanāksmē lauksaimnieku un Zemkopības ministrijas pārstāvji vienojās, ka bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta saņemšanas noteikumos nepieciešami grozījumi. Līdz 15.oktobrim organizācijām dots termiņš, kurā jāsniedz Zemkopības ministrijai priekšlikumi noteikumu izmaiņām. Izmaiņas attieksies uz 2008.gada ieņēmumiem, lai saņemtu 2009.gada atbalstu. Tādējādi tie, kas norūpējušies par savu bioloģisko saimniecību nākotni, var atviegloti nopūsties, jo problēma tiek risināta.

Ja jums ir labas idejas, kā bioloģiskā atbalsta noteikumus vajadzētu pamainīt, dodiet ziņu!