Par ĢMO brīvajām zonām un iesnieguma paraugu

Ja nevēlaties, lai ģenētiski modificēti augi (ĢMO) nākotnē tiktu audzētu jūsu teritorijā vai kaimiņos, likumdošana paredz iespēju, kā sabiedrībai un lauksaimnieki jārīkojas, lai noteiktu savu teritoriju par ĢMO brīvu zonu.

Informācija par šobrīd jau noteiktajām ĢMO zonām tiek regulāri aktualizēta un atrodama VAAD mājas lapā.
gmo_brivas_zonas

Tātad jebkura pagasta iedzīvotāji ir tiesīgi griezties savā novada domē ar iesniegumu [jūsu ērtībai piedāvājam Iesnieguma paraugu par ĢMO brīvu zonu noteikšanu], ar lūgumu konkrēto teritoriju noteikt brīvu no ģenētiski modificētajiem augiem.

Iniciatīva par zonu noteikšanu var nākt arī no pašas pašvaldības. Arī “Ģenētiski modificēto organismu aprites likums” paredz iespēju pašvaldībām ar saistošajiem noteikumiem noteikt aizliegumu savā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, turklāt minētais aizliegums nedrīkst būt īsāks par 5 gadiem.

Novada dome pēc tam informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības izdotajā laikrakstā, norādot teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā tiek uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Ja kāds rakstveidā iebilst šī aizlieguma izveidē, to izvērtē un lemj par konkrētās teritorijas, pret kuras iekļaušanu izteikts iebildums, izslēgšanu no paredzētās aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā, ņemot vērā sabiedrības vairākuma viedokli, samērīguma un ilgtspējīgas attīstības principus.

Atgādinām, ka šobrīd Eiropā vienīgais atļautais ĢMO augs ir kukurūza, turklāt izturīga pret kaitēkli, kas Latvijai nav būtiska. Tomēr, nākotnē spiediens par ĢMO kultūraugu audzēšanu noteikti pieaugs un šī problēma tiks aktualizēta atkal un atkal. Jāpiemetina, ka informācija par ĢMO joprojām ir ļoti pretrunīga.

Informējam, ka iesnieguma paraugs par ĢMO brīvu zonu noteikšanu turpmāk būs atrodams arī sadaļā “Izglītojies&Lieto” zem “Paškontrole”.