Par lauku saimniecības modernizācijas 2. kārtu

[size=xx-small][color=33CC00][b]AKTUĀLI [/b][/color][/size] Otrajai kārtai iesniegti 946 projektu pieteikumi par 7,44 miljoniem latu vairāk nekā sākotnēji iedalīts. Sīkāku izklāstu pa LAD reģionālajām pārvaldēm var redzēt tabulā*.

LAD pārvalde

Projektu skaits

Piešķirtais finansējums

Pārpalikums

Zemgales RLP

148

1 791 993

[color=FF3300][b]-3 940 844[/b][/color]

Ziemeļvidzemes RLP

142

1 713 372

[color=FF3300][b]-1 049 496[/b][/color]

Dienvidkurzemes RLP

134

2 354 697

[color=FF3300][b]-1 622 195[/b][/color]

Dienvidlatgales RLP

126

2 869 516

889 381

Ziemeļkurzemes RLP

93

1 157 150

[color=FF3300][b]-1 892 842[/b][/color]

Viduslatvijas RLP

81

2 056 097

[color=FF3300][b]-231 025[/b][/color]

Austrumlatgales RLP

79

2 516 474

1 676 464

Ziemeļaustrumu RLP

75

2 049 397

[color=FF3300][b]-206 465[/b][/color]

Lielrīgas RLP

68

917 767

[color=FF3300][b]-1 069 927[/b][/color]

 kopā

946

17 426 463

[color=FF3300][b]-7 446 949[/b][/color]

[size=xx-small]*Pēc LAD informācijas[/size]

Ņemot vērā, ka iztrūkstošā summa ir tik liela, šobrīd Zemkopības ministrijas atbildīgie ierēdņi saka, ka, izvēloties atbalstāmos projektus, tiks iedarbināti projektu prioritārie atlases kritēriji.

Informācija par šīs kārtas aktualitātēm vēl sekos!