Par lēmumiem papildus restrukturizācijas līdzekļu sadalei piena nozarei

Tā kā vairāki mūsu biedri zvanījuši un prasījuši, kā beigusies Eiropas Komisijas papildus piešķirto 13 milj.Eiro sadale, sniedzam informāciju.

Jautājums tika izskatīts 19.jūnija Lauku attīstības programmas Uzraudzības komisijas sēdē (Tātad šis ir galējs lēmums, un tāds tas arī tiks sniegts Eiropas Komisijai).

Atbilstoši tam, kā jau iepriekš organizācijā bijām lēmuši, visi 13 milj.Eiro tika paredzēti piena sektora pārstrukturizācijai.

Savukārt no pasākumiem, kuriem varēja piešķirt papildus līdzekļus, atbalstījām papildus naudas piedalīšanu klāt investīciju tipa pasākumiem, nevis Agrovidei (platību maksājums par ekstensīvu lopkopību pārstruktirzāciju neveicina, drīzāk notur esošo situāciju, turklāt jaunam Agrovides pasākumam, kur tiktu uzņemtas piecu gadu saistības, 13 milj.Eiro ir nepietiekams finansējums).

Savukārt starp investīciju pasākumiem – modernizāciju un pārstrādi – puse līdzekļu tika sadalīta piena nozares modernizācijai un puse – piena pārstrādei.

Galvenais ieguvums ir tāds, ka ar šiem līdzekļiem varēs iegūt par 10% augstāku sabiedrisko atbalstu.

Nu jāgatavo atbalsta nosacījumi, īpaši, kas attiecas uz pārstrādi, lai līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi, ideālā variantā kooperatīvu darbības konkurētspējas celšanai.

Ziņosim par situācijas attīstību, un ja būs iespēja pieteikties ar augstāku sabiedriskā atbalsta īpatsvaru.