Par maksājumiem

Tiekoties ar Lauku atbalsta dienestu (LAD), esam saņēmuši informāciju par svarīgākajiem lauksaimnieku atbalsta veidiem un maksāšanas kārtību.

Par 2007.g. maksājumiem:

 • Vienotajam platību maksājumam (VPM) atbalsta samazinājums būs robežās no 3-4%.
 • Laukaugu maksājumam atbalsta samazinājums ~25%. Reālo samazinājumu noteiks 1.martā. No ražošanas atdalītais laukaugu maksājums (jeb oficiāli – atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām) jau tiek skaitīts pretendentiem.
 • Lopbarības maksājumam samazinājums 3-4%.
 • Kaušanas prēmijas atdalītais maksājums tiks uzsākts izmaksāt februārī.
 • Piena kvotas – naudu saņēmusi vairāk kā puse. Izmaksas notiek līdz 30. jūnijam, bet pretendenti kuriem nav kļūdas jau februārī saņems šo naudu.
 • Enerģijas kultūrām maksājums par 30% mazāks pārdeklarētās platības dēļ.
 • Par zīdītājgovīm – izmaksa tiks uzsākta februāra sākumā un ies līdz 1. jūlijam.
 • Par aitu mātēm izmaksāts decembrī.
 • Maksājums par cukuru – samaksāts.
 • Par bioloģisko lauksaimniecību naudai jau būtu jābūt kontos.
 • Erozijas ierobežošanas atbalsts – no maija līdz jūnijam.
 • Buferjoslām – atbalsts no maija līdz jūnijam.
 • Par MLA – vēl nav pieņemts Eiropas Komisijas (EK) lēmums, tāpēc izmaksas nevar tikt veiktas. Iespējams, ka EK lēmums varētu būt februāra otrā puse vai pat martā.
 • Šogad platību maksājumiem varēs pieteikties arī elektroniski! Būs 2 varianti:
  1.) Autorizācija caur Hansabanka (pagaidām izmēģinās ar 1 banku).
  2.) Autorizācija caur Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapu.