Par maldinošu un nepatiesu informāciju laikrakstā „Latvijas Avīze” (06.08.2012.) sniedzot informāciju par cenas pieaugumu traktortehnikas tehniskajai apskatei

2012.gada 6.augustā Latvijas avīzes 11.lapaspusē tika publicēts raksts „Dārgāka apskate traktoriem”. Šajā rakstā tika iekļauta informācija, kas neatbilst patiesībai un maldina traktortehnikas lietotājus.

Publicētajā rakstā tika norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.522 “Noteikumi par valsts aģentūras “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”, traktortehnikas tehniskā apskate varētu sadārdzināties par 47% – no iepriekšējiem 8.90 latiem līdz 11.91 latam, nerēķinot valsts reģistrācijas numura zīmes izmaksas.

Valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka „Latvijas Avīzes” publikācijas sagatavotāji, veicot aprēķinu par traktortehnikas tehniskās apskates izmaksām, sajaukuši divas atšķirīgas funkcijas un ar tām saistītos pakalpojumus – 1) traktortehnikas, tās piekabju, spectehnikas tehniskā apskate, 2) traktortehnikas, tās piekabju, spectehnikas reģistrācija. Līdz ar to neatbilstoši tika veikti aprēķini, norādot neatbilstošu cenu pieaugumu 47% apmērā tehniskās apskates pakalpojumam.

Publicētajā rakstā neprecīzi tika norādīts cenu palielinājums arī citiem Aģentūras sniedzamajiem pakalpojumiem.

Informējam, ka ar 2012.gada 1.augustu stājas spēkā Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumi Nr.522 “Noteikumi par valsts aģentūras “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” (turpmāk tekstā – Cenrādis). No Cenrādī norādītajiem 105 pakalpojumiem, cena pieaugusi tikai 5 pakalpojumiem, sakarā ar stingrās uzskaites materiālu iegādes un uzturēšanas izmaksu palielinājumu.

Tehniskajai apskatei cena palielinājusies par Ls 0.65 sakarā ar stingrās uzskaites materiālu (uzlīmes, talona) iegādes cenas palielinājumu: traktortehnikai – par 6%, piekabēm – par 8%, spectehnikai par 4%.

Traktortehnikas reģistrācijas pakalpojumu cena palielinājusies sakarā ar stingrās uzskaites dokumenta (reģistrācijas apliecība) un materiāla (numura zīmes) iegādes cenu palielinājumu: reģistrējot traktortehniku ar numura zīmi cena palielināsies – par 20%, reģistrējot traktortehniku (lietotu) bez numura zīmes cena palielināsies par 10%.

Visiem pārējiem 100 pakalpojumiem cena nav pieaugusi, bet faktiski cenas ir samazinājušās sakarā ar PVN likmes maiņu no 22% uz 21%.

Cenrādis papildināts ar 16 jauniem pakalpojumiem, piemēram, traktortehnikas motora jaudas mērījumi, dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana, instruktoru apmācība u.c.