Zemnieku saeimas ikdienas darbi:

 • Latvijas Lauksaimnieku interešu lobēšana Latvijā, Eiropā un Pasaulē
 • Līdzdalība lauksaimniecības, lauku un vides politiku veidošanas procesos
 • Piedalīšanas likumdošanas izstrādāšanā, saskaņošanā un pilnveidošanā
 • Lauksaimnieku un sabiedrības izglītošana, informēšana
 • Inovāciju attīstīšana un starptautiskās pieredzes pārnese

LATVIJĀ ikdienā sadarbojamies ar:

Ministrijas:

 • Zemkopības ministrija
 • Finanšu ministrija
 • Ekonomikas ministrija
 • Satiksmes ministrija
 • Iekšlietu ministrija
 • Ārlietu ministrija
 • Tieslietu ministrija
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts institūcijas:

 • Lauku atbalsta dienests
 • Valsts augu aizsardzības dienests
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts vides dienests
 • Pārtikas un veterinārais dienests
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
 • ZM Nekustamie īpašumi
 • Latvijas valsts ceļi

Citas organizācijas un iestādes:

 • Altum
 • Citas lauksaimnieku organizācijas
 • Latvijas pašvaldību savienība
 • Rīgas dome
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Komercbankas (SEB, Swedbanka, Luminor)
 • Latvijas Komercbanku asociācija
 • NVO Memoranda padome

Līdzdarbojamies politikas veidošanā:

 • LR Saeima:
  Tikšanās ar visām Saeimas frakcijām
  Regulārs darbs ar Saeimas komisijām (Tautsaimniecības vides un reģionālās attīstības, Finanšu un budžeta, Eiropas lietu, Ilgtspējīgas attīstības, Juridiskā komisija u.c.)
  Saeimas juridiskais birojs
 • Ministri
  Zemkopības ministrs (K.Gerhards, regulāras tikšanās)
  Ekonomikas ministrs
 • Prezidenta juridiskais birojs
 • Lauku attīstības plāna uzraudzības komitejā,
 • Lauksaimnieku konsultatīvajā padomē,
 • Lauksaimniecības un Vides konsultatīvajā padomē,
 • Pārtikas nozares padomē
 • Izglītības jautājumu risināšana Nozares ekspertu padomē
 • Piedalīšanās nacionālajā augu šķirņu padomē
 • Piedalīšanās visās darba grupās par SEG emisijām (VARAM, ZM)
 • Oficiālas tikšanās ar LAD darbiniekiem
 • Zemnieku saeima piedalās sanāksmēs LR Saeimā

Mūsu pārstāvji darbojas 34 dažādās ministriju un starpministriju darba grupās!

Mūsu darbs EIROPĀ:

Esam biedri un aktīvi darbojamies Eiropas lauksaimnieku apvienojošajā organizācijā COPA

Mūsu eksperti strādā COPA darba grupās:

 • Maira Dzelzkalēja–Burmistre
 • Edīte Strazdiņa
 • Raimonds Jakovickis
 • Valters Zelčs
 • Aigars Šutka
 • Aija Rozenfelde

Regulāri komunicējam un sadarbojamies ar Eiroparlamenta deputātiem, Eiropas komisijas Komisāriem, Ziemeļeiropas un Baltijas valstu lauksaimnieku organizācijām.

4.janvārī Jelgavas pilī “Zemnieku saeima” aicina uz “Lauksaimnieku Jaungada balli”! Biļetes jau tirdzniecībā! Uzzini vairāk!