Zemnieku saeima (ZSA)  ir ietekmīgākā un konstruktīvākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Zemnieku saeima ir dibināta 1999. gadā, apvienojoties 134 spēcīgām un tālredzīgām saimniecībām ar vienotu mērķi – cīnīties par Latvijas lauksaimnieku interesēm. Šobrīd organizācija apvieno vairāk kā 900 spēcīgu un mērķtiecīgu biedru, kuri pārstāv visas lauksaimniecības sfēras. Organizācijas pamatfunkcija ir strādāt lauksaimnieku labā un cīnīties par to interesēm, kā arī izskaidrot un palīdzēt ieviest saimniecībās jaunākos likumus, normatīvos aktus un citas Eiropas Savienības ieviestās regulas – veidot  seminārus un konferences par tiem. Mūsu darbs ir atmaksājies – mūsu biedri kopā apsaimnieko vairāk kā 500 tūkstošus hektārus no Latvijā pieejamās lauksaimniecības zemes, un tas turpina tikai pieaugt. Aiz mūsu biedru saimniecībām ir vairāk kā 4000 darba vietu vietējiem iedzīvotājiem. Tātad, cīnoties par mūsu lauksaimnieku interesēm, mēs aizstāvam arī šīs darba vietas un ģimenes, kas ir no tām atkarīgas. Lauksaimniecība ir spēcīgākā nozare Latvijā, un mēs varam būt lepni par to, ka esam vadošā NVO šajā sektorā!

Biedrības „Zemnieku saeima” ĒTIKAS KODEKSS

Biedrības „Zemnieku saeima” STATŪTI

es-par-lauksaimniecibu-logo