Biedrība “Zemnieku saeima”
Registrācijas numurs: 40008042411,
PVN reģ. Nr.: LV40008042411,
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2-916,  Rīga, LV -1010
tālruņi: 67027044, 67027134
e-pasts: birojs@zemniekusaeima.lv
Banka: AS SEB banka,
Kods:  UNLALV2X,
Konta numurs: LV71UNLA0001002700264