Par nekustamā īpašuma nodokli

Saņemti komentāri no lauksaimniekiem, ka atsevišķas pašvaldības piestādījušas nepareizus paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli, tāpēc aicinām pievērst uzmanību nekustamā īpašuma piestādītajai nodokļa summai. Ja jums radušās kādas neskaidrības, lūdzu griezieties savās pašvaldībās un precizējiet neskaidros jautājumus.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodoklis nav jāmaksā par lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamajām ēkām un būvēm. Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums gada laikā nedrīkst pārsniegt 25% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.