Par postījumu apsekošanu Talsu apkārtnē

Turpinoties medījamo dzīvnieku izraisīto postījumu problēmai Talsu apkārtnē, 2012. gada 13. aprīlī vēlreiz notika postījumu apsekošana lauka apstākļos.

Tajā piedalījās:

Zemkopības ministrija: M. Līdums, J. Bārs, A. Ozols (pievienojās uz noslēguma debatēm)

VMD: A.Krēsliņš, J.Ozoliņš, U.Frīdenbergs

LVM: E. Zakovics

Medniekus pārstāvošās organizācijas: LMS( Ivars Lodiņš), Medniekiem.LV (Andris Zariņš), LATMA (Ainārs Zvejnieks)

Zemnieku saeimas pārstāvis: Mārtiņš Trons, Aigars Zadiņš

Zemnieki: Jēkabs Sproģis, saimniecības „Mežvidi” pārstāvis, Raimonda Blumbaha saimniecības „Lazdkalni” pārstāvis, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pārstāve Sanita Zute

Medību tiesību lietotāji.

Talsu televīzija.

Klātienē tika apsekoti triju zemnieku saimniecību lauki.

Būtiskākais, kas izkristalizējies diskusiju laikā:

1)      tā kā viens no postījumus radošiem dzīvniekiem ir staltbriedis, izskatīt iespēju pagarināt šīs sugas medību termiņu,

2)      lai sakārtotu medību tiesību nomas līgumu jomu starp īpašniekiem un mednieku klubiem, medību tiesību nomas līgumus iespēju robežās standartizēt,

3)      pārskatīt kompensāciju piešķiršanas mehānismu un to apjomu par kultūraugiem nodarītajiem postījumiem,

4)      veikt izglītojošos pasākumus gan medniekiem, gan zemniekiem, sniedzot tajos plaša spektra informāciju, sākot no medības regulējošajiem likumiem un noteikumiem līdz preventīviem pasākumiem postījumu novēršanai,

5)      veikt visaptverošus pasākumus, lai nodrošinātu:

  • mednieku skaita pieaugumu valstī,
  • nodrošinātu lielāku medību intensitāti, īpaši reģionos, kur tiek fiksēti kultūraugu vai mežaudžu postījumi.

[youtube_embed id=”http://www.youtube.com/watch?v=lkSHY2howIY&feature=player_embedded”]