Par samaksas noteikšanu svaigpienam

Zemkopības ministrija lauksaimnieku zināšanai un ievērībai ir izstrādājusi ieteikumu projektu „Par samaksas noteikšanu svaigpienam.”

Sagatavotajam dokumentam nav likumiska spēka, īpaši, kas attiecas uz samaksas noteikšanas metodi. Taču tajā jauki vienviet apkopota liela daļa no pieniniekiem saistošajiem noteikumiem. Protams, vairums to, ko viņiem saimniecībā var prasīt, zin no galvas, taču tomēr, ja kādreiz jāatrod kāds dokuments, saskaņā ar ko tās lietas, kas tiek prasītas, ir vajadzīgas, tad šeit tie ir kopoti vienviet.

Ar projektu var iepazīties pielikumā – Ieteikumu projekts_par samaksas noteikšanu svaigpienam_110608.doc!