Par situāciju augkopībā

Esam aicinājuši Zemkopības ministriju griezties pie Latvijas komercbankām, lai tās atliktu kredītu pamatsummas atmaksu augkopības saimniecībām.

Esam arī aicinājuši Zemkopības ministriju vērsties Eiropas Komisijā, lai palielinātu intervences iepirkuma summu kviešiem un atjaunotu intervenci miežiem, tādā veidā vismaz daļēji atvieglojot situāciju Eiropas Savienības tirgū. Kā zināms, rudziem intervence ir atcelta no 2004.gada, tādēļ to iedarbināt diemžēl vairs nav iespējams, lai gan šobrīd to ļoti vajadzētu vismaz Latvijas ražotājiem.

Tāpat esam aicinājuši Zemkopības ministriju, lai tā sarunās ar Eiropas Komisiju panāktu importa nodevas atjaunošanu graudaugu kultūru ievešanai Eiropas Savienībā no trešām valstīm.

Šādus soļus esam veikuši, jo vairumam lauku saimniecību ir kredīti. To atdošanu noteiktajā termiņā apgrūtina 2008.gada sezonas apstākļi.

Kurzemes un Vidzemes pusē situācija ražas novākšanā ir kritiska lietavu dēļ, savukārt Latgales puses saimniecībām problēmas ir radušās vairāku mēnešu gara sausuma dēļ.

Problēmas izraisa arī glabāšanas jaudu trūkums vietējiem ražotājiem, kā arī tas, ka atsevišķas kultūras (piemēram, rudzus) pārprodukcijas dēļ vietējie pārstrādātāji vienkārši vairāk nepieņem.

Sektorā problēmas radušās, jo 2008.gada sezonā laba graudaugu raža izaugusi ne tikai Latvijā, bet arī pārējās graudu ražotāju un eksportētāju valstīs. To pavadījis gan iepirkuma cenu kritums, gan ražošanas pašizmaksas pieaugums.