Par traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanu

Biedrība „Zemnieku saeima” pēdējā gada laikā ir saņēmusi daudzu lauksaimnieku negatīvus viedokļus par traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanu. Konkrēti par tiesībām vadīt „B” kategorijas traktortehniku un „C” kategorijas ekskavatorus un pašgājēj iekrāvējus.

ZSA šo lauksaimnieku viedokli vairākkārt ir paudusi tiekoties ar Zemkopības ministrijas un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atbildīgajām personām. Šonedēļ ir nosūtīta vēstule Zemkopības ministrijai, kur  lūdz iespēju izskatīt un ieviest izmaiņas Ministru kabineta noteikumos.

Uzskatām, ka noteikti ir nepieciešama zināšanu un prasmju pārbaude (eksaminācija) personām, kuras pretendē iegūt attiecīgās traktortehnikas vadītāja tiesības. Kā paredz attiecīgie noteikumi, lai iegūtu B, C, E, F vai G kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesības, personām pirms tam ir nepieciešams iziet apmācības kursu, kuru cenas dažādās mācību iestādēs svārstās aptuveni no 295LVL līdz 450LVL par katru minēto kategoriju.

Tomēr kā rāda situācija, tad mācību iestādēs teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze A, B un C kategorijas traktortehnikas vadītājiem netiek nodrošinātas atbilstošā kvalitātē, ko apliecina arī potenciālie darba devēji.

Biedrība „Zemnieku saeima” aicina Zemkopības ministriju izvērtēt esošo situāciju ar nekvalitatīvajām apmācībām un mainīt Ministru kabineta noteikumu normas, kas paredz obligātu apmācību kursu iziešanu B un C kategorijas traktortehnikas tiesību iegūšanai. Biedrībai nav zināma neviena cita Eiropas Savienības dalībvalsts, kur būtu noteiktas šādas prasības obligātajām apmācībām.

Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

1) A — traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika un universālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

2) B — visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri un universālās pašgājējmašīnas;

3) C — ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji;

4) D — lauksaimniecības pašgājējmašīnas;

5) E — autogreideri;

6) F — meža izstrādes un kopšanas mašīnas;

7) G — ceļu būves mašīnas;

8) H — cita speciālā pašgājējtehnika.

Papildu informācija:

Mārtiņs Trons

Zemnieku Saeima

tālr. 67027044

mob. 29805456

E-pasts: martins.trons@zemniekusaeima.lv