Par Vienoto maksājumu

euroZemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi informāciju par iespējamiem Vienotā maksājuma modeļiem, kā arī izveidojusi kalkulatoru, kas dod iespēju izvērtēt iespējamo izmaiņu ietekmi uz kopējo tiešo maksājumu summu saimniecībā.

Atgādinām, ka Kopējās lauksaimniecības politikas reforma paredz, ka visās ES dalībvalstīs ir jābūt ieviestam Vienotajam maksājumam (VM) – pāreja no ražošanas atbalsta uz pilnīgu maksājumu atdalīšanu no ražošanas. Turklāt pastāv vairākas izvēles iespējas, kādā veidā katra dalībvalsts var piemērot šo VM.

Iepazīties ar sagatavoto informāciju, kā arī uzdot neskaidros jautājumus var šeit!
Īpašs lūgums vērtēt iespējamās izmaiņas pret 2008.gadā saņemto tiešo maksājumu summu.