“Lauku saimniecību modernizācija” Zemgalē turpināsies līdz 19. jūlijam

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka projektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē turpināsies līdz 2010.gada 19. jūlijam.

Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegto projektu reģistrētais publiskais finansējums 2010.gada 18.jūnijā sasniedzis 80 procentus no kārtai pieejamā publiskā finansējuma apmēra un saskaņā ar 20.10.2010 MK noteikumu Nr. 1209 13.2 punktu, pieteikšanās turpināsies vēl 30 kalendārās dienas.

Atgādinām, ka astotajā kārtā projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” notiek jau no 2010.gada 5.maija.

Sīkāka informācija par LAP pasākumiem un to īstenošanas gaitu var uzzināt LAD mājas lapā – www.lad.gov.lv