Pasperts vēl viens solis, lai lauksaimniecībā izmantotā zeme tiktu izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai

Jau vairāk kā gadu Zemnieku saeima kopā ar Zemkopības ministriju meklē risinājumus, lai lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiktu apstrādāta un uz tās notiktu lauksaimnieciskā ražošana. Pēc mēnešiem ilgām sarunām ar Finanšu ministriju un Saeimas deputātu frakcijām mums ir izdevies beidzot spert soli uz priekšu.

Šajā ceturtdienā, 15.novembrī, Saeima 2.lasījumā apstiprināja grozījumus likumā par Nekustamā īpašuma nodokli un tajā tika iekļauti arī Zemnieku saeimas ierosinātie grozījumi:

–          Turpmāk par neapstrādātu lauksaimniecības zemi tiks uzskatītas tās LIZ platības, kurās neapstrādāti būs 30% platības. Līdz šim likums paredzēja, ka par neapstrādātu tiek uzskatīta tā LIZ, kurā 70% platības ir neapstrādāta.

–          Neapstrādātajai lauksaimniecības zemei maksimālā piemērojamā nekustamā īpašuma nodokļa likme būs 4,5%, jo turpmāk pašvaldības, izdodot saistošos noteikumus, neapstrādātajai lauksaimniecības zemei varēs piemērot 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi pie jau likumā noteiktās 3% likmes neapstrādātajai lauksaimniecības zemei.

Grozījumi stāsies spēkā ar 2013. gada 1. janvāri un tiks piemēroti nodokļa aprēķinam, sākot ar 2014. taksācijas gadu.

Uz 2010. gada septembri saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) datiem gandrīz 15% jeb 370 tūkstoši ha no lauksaimniecībā izmantojamās zemes netika uzturēti labā lauksaimniecības stāvoklī, bet 20% no tiem bija pilnībā aizauguši. Salīdzinot ar LAD veikto 2011. gada apsekojumu, šīs platības ir samazinājušās tikai par 2%.