Paziņojums par līguma noslēgšanu

Pasūtītājs: Biedrība „Zemnieku Saeima”, reģistrācijas Nr. 40008042411, juridiskā adrese – Republikas laukums 2, Rīga LV1010

Izpildītājs: SIA “AGITO”, Reģ.Nr. 360301687, adrese: Stigmas, Cenu pag., Ozolnieku novads

Līguma priekšmets: Mārketinga metodiskā mācība līdzekļa – mācību programmas, rokasgrāmatas, darba burtnīcas un webrīka (MTTM) ekspertīze

Līgumcena: 5622,00 Ls (pieci tūkstoši seši simti divdesmit divi lati, 00 santīmi) bez 21% PVN

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Biedrība „Zemnieku Saeima”, 2010/05/01

Kontaktpersona: Inga Bērziņa, Tār. 67027044