Piedalījāmies Mare Balticum formā

Maira Dzelzkalēja Burmistre un Zanda Melnalksne 18-20.aprīlī piedalījās Agroforumā Mare Balticum. Šoreiz konferencei bija stratēģisks politikas veidošanas formāts, kur ar prezentācijām uzstājās EK, Eiroparlamenta, Igaunijas Lauku Ministrijas (Estonian Runal Life Ministry), FAO un citi augsta politikas līmeņa  lektori. Konferences starplaikā, neformālā gaisotnē par lauksaimniecības nozares aktualitātēm Latvijā pārrunājām ar EK lauksaimniecības ģenerāldirektorāta vadītāju Jerzy Bogdan Plewa un Eiroparlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētāju Czesław Adam Siekierski.

Tartu universitātes rektors atklājot konferenci uzsvēra mūsdienu situācijas realitāti, kad pilsētu iedzīvotāji ir ļoti attālinājušies no laukiem. Rektors norādīja, ka cilvēks bez saknēm ir kā bezpajumtnieks. Viņš nezin no kurienes nāk un uz kurieni dodas. Šodien daudzi pilsētnieki nezin, kur un kā aug pārtika, nav bijuši pie dzīvas govs. Neapzinās, ka arī svaigais gaiss nāk no laukiem. Mūsu ikdienā lietojamās preces nāk no laukiem – palagi, trauki, utt. Ir jāpasakās zemniekiem, kas šo visu saražo. Tomēr tas, kas notiek visbiežāk, tiek izdomātas dažādas neloģiskas prasības, vispār nezinot reālo situāciju laukos un neapdomājoties, kā zemnieki šīs prasības būs spējīgi ieviest dzīvē. Tādēļ ir nepieciešams dialogs un saruna, nepieciešama satikšanās, lai abas puses pēc iespējas iepazītu un izprastu viena otru.

Konferences gaitā, kā ES šobrīd aktuālie, lauksaimniecības tālāko attīstību ietekmējošie jautājumi tika norādīti sekojoši aspekti:

 • BREXIT process
 • ES budžeta revīzija un KLP vienkāršošana
 • Bēgļu plūsmas Eiropā
 • Ārējā kapitāla ielaušanās mūsu tirgos.
 • Kvalitatīvas pārtikas nodrošināšana
 • Klimata, laika apstākļu ietekmes
 • Augstā sociālā nevienlīdzība
 • Cenas tirgos krīt, Eiropa, to var kontrolēt arvien mazāk
 • Pieaug ārējā konkurence
 • Lauksaimniecība industrializējas
 • Augstāki standarti rada arī augstākas izmaksas
 • Svarīga ir vertikālā integrācija tirgū, tās nozīmes palielināšana
 • Universitātēm un pētniecībai būs liela nozīme gudras lauksaimniecības nozares attīstībā.
 • Atjaunojamās enerģijas jautājums būs nozīmīgs lauksaimniecībai. Tas īpaši saistībā ar enerģijas neatkarības nodrošināšanu.
 • Baltijā augsnes nav bagātas, tas nozīmē, ka lauksaimniekiem vajadzīgs lielāks atbalsts

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem


Saistīti raksti