Piedalies LLU foto konkursā

Lai atzīmētu LLU bijušo un esošo studentu drosmi un vēlmi veidot ģimenes, akcentējot stiprās draudzības un mīlestības saites, kas veidojušās studiju gados Jelgavā, augstskola aicina piedalīties fotokonkursā „Tu saviļņoji mani…”.

Konkursa darbiem jāatspoguļo LLU (un bijušās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA)) studenti vai absolventi viņu kāzu dienā.

Piedalīties konkursā var LLU vai LLA studenti un absolventi, kas iepazinušies studiju laikā, kā arī citi interesenti, kam foto arhīvā glabājas liecības par šādiem vēstures faktiem. Abiem laulātajiem kāzu dienā jābūt LLU/LLA studenta vai absolventa statusā.

Darbus no 18.janvāra līdz 7.februārim iespējams iesniegt drukātā veidā Sabiedrisko attiecību daļā, Jelgavas pils 175.telpā (darba dienās no plkst.9 līdz 11 un no plkst.12 līdz plkst.16), kā arī elektroniski, attēlus sūtot uz e-pastu informacija@llu.lv. Iesniegt iespējams gan krāsainus, gan melnbaltus attēlus.

Fotogrāfiju stāstu vai vēsturisko auru, kā arī māksliniecisko oriģinalitāti un izvēlēto nosaukumu vērtēs konkursa komisija, kurā tiks pārstāvēta LLU administrācija, Sabiedrisko attiecību daļa, kā arī vēstures un kultūras eksperti. Labākie fotogrāfiju iesūtītāji saņems balvas un ielūgumu divām personām uz Sv.Valentīna balli Jelgavas pilī 14.februārī, savukārt skatītāju simpātija un interesantāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.

Iesūtītie darbi no 14.līdz 28.februārim būs apskatāmi izstādē LLU aulas foajē.

Dalibnieka anketa

Konkursa NOLIKUMS

Piebilstams, ka augstskolā ir gan „vīrišķīgākas”, gan „sievišķīgākas” fakultātes, taču kopējais studentu skaits 2011.gada janvārī veido labdabīgu augsni LLU studējošu dinastiju veidošanā – 51% vīriešu pret 49% sieviešu.