Pieejams Platību maksājumu informatīvais materiāls 2011.gadam

Lauku atbalsta dienests (LAD) sagatavojis informatīvo materiālu par platību maksājumu saņemšanu 2011.gadā, (materiālu skatīt ŠEIT), bet plānots, ka šo informāciju par platību maksājumiem un ar to saistītajiem jautājumiem varēsiet saņemt arī drukātā versijā kopā ar bloka kartēm LAD reģionālajās pārvaldēs, līdzīgi kā iepriekšējos gados.

Pilnā LAD rokasgrāmatas versija drīzumā parādīsies Lauku atbalsta dienesta mājas lapā – www.lad.gov.lv

Atgādinām, ka tie, kas ir LAD elektroniskās sistēmas (EPS) lietotāji, var sākt gatavot platību maksājumus pieteikumus jau no marta beigām elektroniskajā vidē. Tiem, kas vēl nelieto elektronisko pieteikšanos sistēmu, bet gribētu – jānoslēdz līgums ar LAD (sīkāka informācija atrodama – ŠEIT).