Piekdien zemnieki Doma laukumā dalīja pienu

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img480decd02aa16.jpg[/img]Piektdien 30.maijā Doma laukumā piena lopkopēji rīkoja akciju, rīdzinieku līdzatnestajos traukos dalot pienu pret ziedojumiem vai par velti.

Zemnieki akciju rīkoja, lai sabiedrības uzmanību pievērstu vairākām problēmām nozarē:
1. lopkopēji saņem nesamērīgi zemu cenu par svaigpienu, taču veikalos piena cena ir nesamērīgi augsta – neefektīva pārstrāde un augsti tirdzniecības uzcenojumi grauj nozari un samazina piena patēriņu Latvijā;
2. piena lopkopībā ir krīze, kas var novest pie piena ražošanas – nozīmīgas eksporta nozares – bojāejas;
3. Zemkopības ministrija un valdība nerealizē tālredzīgu lauksaimniecības politiku;
4. Latvijas zemnieki saņem viszemākos atbalsta maksājumus visā Eiropas Savienībā, tādēļ mūsu konkurētspēja ar citu valstu zemniekiem ir apdraudēta.

Sākusies Vidzemē, lopkopēju iniciatīva rīkot akciju Rīgas centrā guva atbalstītājus visā Latvijā. Zemnieku vēlme šādi protestēt liecina par plaisu starp valsts pārvaldes institūcijām un lauku iedzīvotājiem, kas ikdienā sūrā darbā rūpējas, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pašmājās audzēta garšīga un veselīga pārtika. Zemnieku apvienošanu un akcijas rīkošanu bija uzņēmusies lauksaimniece Dace Pastare no Valmieras rajona.

Dace Pastare skaidro akcijas būtību: „Daudzi Latvijas zemnieki vairs nespēj uzturēt savas saimniecības. Strauji pieaugot resursu cenām un samazinoties ienākumiem par saražoto produkciju, lauksaimnieciskā darbība kļūst nerentabla. Agrāk vai vēlāk, iztērējot visas iespējamās rezerves, saimniecības nonāk maksātnespējas situācijā, līdz ar to ir apdraudēta lauksaimniecības kā tautsaimniecības nozares darbība.

Sabiedrībai jāzina, kā bezatbildības rezultātā zemnieki rīko šo akciju. Zemkopības ministrija jau vairākus gadus ir veikusi dažādas analīzes un pēdējās nedēļas arī cītīgi spriedusi, kas būtu jādara, lai uzlabotu situāciju. Tomēr reālas darbības neseko. Esam tikai dzirdējuši daudz tukšu solījumu, lai novilcinātu laiku un attālinātu aicinājumu pēc ministra demisijas.”

Gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi, gan arī žurnālisti piektdien Doma laukumā bija aicināti izmantot iespēju nogaršot svaigu un veselīgu lauku pienu tieši no piena mašīnām, tādējādi izrādot atbalstu savas valsts pārtikas ražotājiem.