Piena kvotas 2013/2014.gadam

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Latvijas kopējā piena kvota 2013./2014.kvotas gadam ir noteikta 781 132 tonnu apmērā, no kā 764 217 tonnas veido valsts piegādes piena kvota un 16 915 tonnas – tiešās tirdzniecības piena kvota.
Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas uz 2014.gada 1.janvāri piena piegādes kvotas ietvaros pārstrādei kopā ir piegādātas 580 381 tonnas piena, kas salīdzinot ar iepriekšējā kvotas gada šo pašu periodu ir par 2,4% vairāk, savukārt piegādes kvotas izpilde deviņos mēnešos ir 76,04%, kas salīdzinot ar iepriekšējā piena kvotas gada šo pašu periodu ir par 0,59% augstāka.
Vēlamies atgādināt, lai novērstu piena kvotas pārsniegšanu vai tās neizpildīšanu piena kvotu sistēma paredz vairākus darījumus ar piena kvotu – tie ir kvotas noma, pirkšana, pārdošana un kvotu pārveidošana, kā arī kvotas pieprasīšana no valsts rezerves.
Iesniegumu par piena kvotas pieprasīšanu no valsts rezerves, ražotāji, kuriem līdz šim nav bijusi piešķirta piena kvota, iesniedz LDC esošajā kvotas gadā līdz 1.jūnijam, bet pārējie – līdz 1.jūlijam.
Darījumus (kvotas noma, pirkšana, pārdošana un kvotu pārveidošana) ar piena kvotām var veikt esošajā kvotas gadā no 1.aprīļa līdz 20.martam.

LDC mājas lapā var sekot līdzi valsts kopējās piegādes un tiešās tirdzniecības kvotas izpildei.

Avots: ZM