Piena kvotas izpilde, dati uz 2013.gada 1.februāri

Detalizētāka informācija.