Piena nozares liktenis būs jaunās valdības rokās

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img480f1fd242137.jpg[/img] Biedrība „Zemnieku saeima” (ZSA) aicina jaunās valdības potenciālo vadītāju Valdi Dombrovski nodrošināt iepriekšējās valdības solīto 27 miljonu novirzīšanu lauksaimniecības problēmu risināšanai. No jaunās valdības nostājas būs atkarīgs, vai lauksaimniekiem dotie solījumi par atbalstu tiks izpildīti.

„Piena nozares liktenis būs jaunā valdības vadītāja un ministru rokās. Tūlīt būs apritējis mēnesis, kopš valdība lauksaimniekiem apsolīja atbalstu. Vēl aizvien gaidām budžeta grozījumus un pasākumu ieviešanu, kas ļautu tiešām atvieglot grūtībās nonākušo saimniecību stāvokli un palīdzētu atgūties piena nozarei,” tā ZSA priekšsēdētaja vietnieks Uldis Krievārs.

Krīze piensaimniecības nozarē un lauksaimniecībā kopumā aizvien padziļinās. Trūkstot līdzekļiem nozarē grūtībās nonākušo saimniecību atbalstam, šobrīd tiek meklētas iespējas līdzekļu pārdalei nozares iekšienē. „Šobrīd piedāvātie līdzekļu pārdales varianti nodrošina naudas nonākšanu piena ražotājiem tikai pēc gada, kas piena nozares glābšanai būs daudz par vēlu. Cīnoties par atlikušo līdzekļu atņemšanu vieniem un pārdalīšanu otriem, lauksaimnieku problēmas netiek risinātas pēc būtības un tikai palielinās. Naudas nozarē no tā vairāk nekļūst, un saimniecību maksātspējas problēmas netiek risinātas”, tā ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Zemnieku saeima aicina arī jaunās valdības vadītāju un ministrus veicināt nozares stratēģijas izstrādi un rūpēties par tālredzīgu lēmumu pieņemšanu lauksaimniecības nozarē. Tas līdz šim trūcis, kā rezultātā nozarē šobrīd ir dziļas problēmas. Jaunās valdības spēkos būs šo procesu padarīt efektīvāku.

Atgādinām, ka pēc lauksaimnieku protesta akcijām Godmaņa valdība 3. februārī izlēma par atbalstu grūtībās nonākušajai nozarei 27 miljonu latu apmērā. Par līdzekļu piešķiršanu vēl jābalso Saeimai, apstiprinot budžeta grozījumus. Lauksaimnieku un valdības sarunās tika nolemts pēc mēneša vērtēt padarīto.