Piena ražotājiem jāturpina sekot savas piena kvotas izpildei

Zemkopības ministrija (ZM) atkārtoti vērš uzmanību, ka katram piena ražotājam ir jāseko līdzi savas piena kvotas izpildei. Tas nepieciešams, lai nerastos piena kvotas pārsniegšana vai tās neizpildīšana. To var novērst, savlaikus veicot kvotas izpildes uzskaiti un plānošanu savā saimniecībā.

Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” informē, ka šā gada septembrī pārstrādei ir piegādātas 68 075,8 tonnas piena, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir par 6,7% mazāk. Jaunākie dati par piena kvotas izpildi liecina, ka 1.oktobrī piena piegādes kvotas ietvaros pārstrādei kopā ir piegādātas 399 428 tonnas piena un piegādes kvotas izpilde sešos kvotas gada mēnešos (kopš 2012.gada 1.aprīļa) ir 52,76 procenti.

Gadskārtēji, sākoties rudens un ziemas periodam, ir vērojama pārstrādei piegādātā piena daudzuma samazināšanās, ko nosaka sezonalitāte. Ņemot vērā, ka šī tendence ir līdzīga kā iepriekšējos kvotas gados, ZM speciālisti prognozē, ka šajā kvotas gadā līdz 2013.gada 31.martam piegādātā piena apjoms pārsniegts netiks. ZM meklēs risinājumus gadījumā, ja Latvijas kopējā piena kvota tiktu pārsniegta.

Latvijas kopējā piena kvota 2012./2013. kvotas gadam ir 773 399 tonnas, no kurām 754 785 tonnas ir valsts piegādes piena kvota un 18 614 tonnas – tiešās tirdzniecības piena kvota.

Lai novērstu soda sankciju iestāšanos, lūgums katram piena ražotājam sekot informācijai par piena kvotas izpildi aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” mājaslapā http://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/izpildes_kvotas. Tāpat arī jebkuru jautājumu par piena kvotām var uzdot aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” Piena kvotu nodaļas darbiniekiem pa tālruni 67095070 un e – pastu piens@ldc.gov.lv, kā arī klātienē, ierodoties aģentūrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Arī Zemkopības ministrija turpmāk katra mēneša 15.datumā ZM mājaslapā informēs par kopējās piena kvotas izpildi.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv