Piena ražotājiem! Turpmāk svaigpiena kvalitāti noteiks automātiski

Lai izveidotu objektīvi kontrolējamu svaigpiena kvalitātes sistēmu, ir pieņemts lēmums pilnveidot „Lauksaimniecības datu centrs”  (LDC) datubāzi tā, lai testa režīmā automātiski aprēķinātu baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējos ģeometriskos rādītājus svaigpienam no visu laboratorijā iesūtīto obligāto svaigpiena paraugu analīžu rezultātiem. LDC datubāzei ir autorizēta pieeja gan piena ražotājam (informācija pieejama par savu ganāmpulku), gan piena pircējam (informācija  pieejama par ražotājiem, no kuriem piena pircējs iepērk svaigpienu), gan Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) (informācija  pieejama par visiem ražotājiem). Tas dos iespēju piena ražotājam un piena pircējam savlaikus un regulāri sekot līdzi objektīviem svaigpiena kvalitātes rādītājiem un iespējami ātri reaģēt un novērst tās neatbilstības, kas pasliktina svaigpiena kvalitāti.

Laikā, kamēr LDC datubāze darbosies testa režīmā, PVD testa režīmā iegūtos svaigpiena vidējos ģeometriskos rādītājus neizmantos svaigpiena aprites uzraudzībai.

Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām svaigpiena apritei svaigpiena kvalitātes rādītāji kopējam baktēriju piesārņojumam nedrīkst pārsniegt 100 000 kubikcentimetrā, savukārt somatisko šūnu skaits nedrīkst pārsniegt 400 000 kubikcentimetrā.

Piena pircējs, lai kontrolētu svaigpiena kvalitātes rādītājus, svaigpiena paraugus nosūta uz laboratoriju. Svaigpiena paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem noņem ne retāk kā divas reizes mēnesī – baktēriju kopskaita noteikšanai, somatisko šūnu noteikšanai – ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

LDC svaigpiena laboratoriskos izmeklējumu rezultātus uzkrāj datubāzē un piena pircējs aprēķina baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējos ģeometriskos rādītājus noteiktā laikposmā un informē piena ražotāju. Ja svaigpienā pārsniegti vidējie ģeometriskie rādītāji, piena pircējs par attiecīgo piena ražotāju paziņo PVD, kas nosaka termiņu neatbilstību novēršanai un, ja nepieciešams, veic novietnes pārbaudi.

Ar cieņu,

Ilze Meržvinska
Zemnieku saeima
Republikas laukums 2. – 501.
Rīga, LV-1010
+371 67027044
+371 26390098
Ilze.merzvinska@zemniekusaeima.lv
www.zemniekusaeima.lv