Piesakies Labas lauksaimniecības prakses projektā

Pēdējos gadus un noteikti arī turpmāk agrovides pasākumiem tiks pievērsta arvien lielāka uzmanība, ierobežojot un samazinot potenciālo piesārņojuma risku, kad ūdeņos no lauksaimnieciskās ražošanas var nonākt pārāk daudz barības vielu, kas savukārt akumulējas Baltijas jūrā.

Veicot dažādus optimizācijas pasākumus saimniecībās, iespējams mazināt potenciālo ietekmi uz vidi. Piemēram, mēslošanas līdzekļu lietošanas optimizēšana ir efektīvs veids, kā paaugstināt saimniecības produktivitāti, samazinot tās izdevumus un vienlaikus saudzējot vidi.

Projekta Baltic Deal – Putting best agricultural practices into work (tulk. – labas lauksaimniecības prakses pielietošana) ietvaros zemniekiem tiek piedāvāts kļūt par vienu no demonstrējumu saimniecībām.

Šīm saimniecībām Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) eksperti sagatavos detalizētu saimniecības attīstības plānu, kas ietvers: augmaiņas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas plānus, dzīvnieku barības devas un aprites plānu, slāpekļa/fosfora bilanci, ieņēmumu un izdevumu kalkulāciju, bruto segumu un investīciju plānu. Tāpat zemniekiem būs iespēja apmeklēt citas tīkla saimniecības, dalīties pieredzē un zināšanās par lauksaimniecību un mēslošanas līdzekļu izmantošanu.

Projekta ietvaros tiks veidots demonstrējumu saimniecību tīkls – ap 100 saimniecībām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Somijā, Polijā un Dānijā.

Pieteikties dalībai projektā iespējams, nosūtot pieteikumu un saimniecības aprakstu brīvā formā uz e-pastu anita.diebele@llkc.lv līdz 2011. gada 31. jūlijam. Sīkāka informācija pa tālruni 29736468.

Baltic Deal ietvaros izveidota mājaslapa www.balticdeal.eu, kur informāciju gatavo un turpina papildināt speciālisti no projekta dalībvalstīm. Mājaslapā ir vairākas sadaļas, kurās apkopotā informācija varētu būt noderīga ikvienam lauksaimniekam vai šīs nozares speciālistam, lai uzzinātu vairāk par to, kas šobrīd tiek darīts un kas tiek plānots, lai saudzētu Baltijas jūru no piesārņojuma, kas rodas lauksaimnieciskās darbības rezultātā.